News

PSJ - Walne zgromadzenie

Obrazek tytułowy

W warszawskim klubie Akwarium 26 marca o godz. 12.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Delegaci wysłuchają sprawozdania odchodzących władz oraz wybiorą nową Radę Programową i Zarząd. Kończący kadencję prezes Piotr Rodowicz za największy sukces jego trzyletniej kadencji uznał anulowanie niemal półmilionowego długu, które przez ćwierć wieku obezwładniał PSJ. Porażką nazwał niefortunne zaangażowanie stowarzyszenia w reaktywację klubu Akwarium.

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA JAZZOWEGO

 1. Otwarcie Zgromadzenia w pierwszym terminie przez Prezesa Zarządu Głównego, przywitanie członków PSJ oraz zaproszonych gości.
 2. Otwarcie Zgromadzenia w drugim terminie przez Prezesa Zarządu Głównego, przywitanie członków PSJ oraz zaproszonych gości.
 3. Zgłoszenie przez Prezesa Zarządu Głównego PSJ kandydatów do Prezydium Zgromadzenia oraz głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami.
 4. Wybór trzyosobowego Prezydium Zgromadzenia z przekazaniem mu przewodnictwa w prowadzeniu obrad Zgromadzenia.
 5. Zarządzenie przez Prezydium głosowania jawnego w sprawie przyjęcia Porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazanego członkom PSJ do wiadomości w indywidualnych zaproszeniach oraz ustalenie zasad protokołowania obrad ze wskazaniem sposobu zapisu audiofonicznego/audiowizualnego przebiegu Zgromadzenia oraz z wyznaczeniem osoby protokołującej przebieg w postaci dokumentacyjnej.
 6. Przedstawienie kandydatów do Komisji Mandatowej (w składzie dwuosobowym), oraz przeprowadzenie wyborów.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie ilości mandatów uprawnionych do oddania głosu i tym samym zdolności Zgromadzenia do podejmowania skutecznych prawnie uchwał w toku jego obrad.
 8. Przedstawienie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej (w składzie trzyosobowym), oraz przeprowadzenie wyborów.
 9. Przedstawienie kandydatów do Komisji Wyborczej (w składzie trzyosobowym) oraz przeprowadzenie wyborów.
 10. Przedstawienie Sprawozdania przez Prezesa Zarządu PSJ za okres kadencji 2016 – 2019 roku.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2016 – 2019 roku.
 12. Przedstawienie Sprawozdania Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego za okres Kadencji 2016 – 2019 roku.
 13. Przedstawienie Sprawozdania Przewodniczącego Rady Programowej za okres 2017 – 2019 roku.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniami Władz PSJ.
 15. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi .
 16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej.
 17. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu.
 18. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Radzie Programowej.
 19. Przerwa.
 20. Wybory do Zarządu PSJ.
 21. Wybory do Komisji Rewizyjnej PSJ.
 22. Wybory do Sądu Koleżeńskiego PSJ.
 23. Wybory do Rady Programowej PSJ.
 24. Dyskusja nad kierunkami działania PSJ w następnej kadencji.
 25. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
 26. Zamknięcie Zgromadzenia.

Tagi w artykule:

Powiązane artykuły

polecane

newsletter

Strona JazzPRESS wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Polityka cookies i klauzula informacyjna RODO