News

II Konwencja Muzyki Polskiej w maju!

Obrazek tytułowy

W maju po raz drugi odbędzie się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli środowiska muzycznego: kompozytorów, artystów wykonawców, muzykologów i teoretyków muzyki, dziennikarzy i krytyków, przedstawicieli instytucji muzycznych i organizacji pozarządowych, a także studentów i melomanów w ramach Konwencji Muzyki Polskiej.

II Konwencja odbędzie się w dniach 12–14 maja 2014 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Uczestnictwo w Konwencji jest bezpłatne. W konwencji weźmie udział ok. 500 osób.

Pierwszego dnia wygłoszone zostaną referaty otwierające oraz zaprezentowany zostanie Raportu o muzyce tradycyjnej. Drugiego dnia odbędą się równoległe, otwarte dla publiczności panele dyskusyjne, prowadzone przez zaproszonych moderatorów. Trzeciego dnia nastąpi podsumowanie dyskusji panelowych oraz odbędzie się dyskusja plenarna.

Konwencja zajmie się całokształtem spraw polskiej muzyki zarówno w jej głębokości historycznej do szerokiego spektrum współczesności: od muzyki poważnej, poprzez jazz, alternatywę, muzykę tradycyjną do muzyki popularnej.

Organizatorem Konwencji jest Instytut Muzyki i Tańca we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich i Polską Radą Muzyczną.

Szczegółowe infomacje na stronie http://www.konwencjamuzyki.pl/pl/2014/aktualnosci

I Konwencja Muzyki Polskiej odbyła się w 2011 roku.
Jednym z wielu paneli dyskusyjnych był panel poświęcony Muzyce jazzowej, moderowany przez dziennikarza Marka Duszę i pianistę Włodka Pawlika: Muzyka jazzowa w Polsce - dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze ?

oto fragment sprawozdania z tego panelu:

.... Do postawienia takiego pytania na początku panelu upoważnia mnie spostrzeżenie, że jazz jest muzyką, która osiągnęła w Polsce wysoki poziom artystyczny i jest słuchana w salach wypełnionych publicznością. Jest w Polsce ponad sto festiwali i liczba ta stale rośnie, bo niemal każde większe miasto w Polsce chce mieć swój festiwal jazzowy. To oznacza dla muzyków więcej okazji do występów.

To dobrze, ale jest też niezadowolenie, które mówi, że mogłoby być lepiej. Że muzyka tak wyrafinowana, jak jazz wymaga wsparcia państwa i mediów. I o tym dyskutowaliśmy, choć wyrażono opinię, że szkoda, że nie rozmawialiśmy przed majestatem czynników mających głos decydujący. Te mam nadzieję znajdują się na tej sali.

Podstawą dyskusji panelowej miał być raport przygotowany przez Macieja Karłowskiego, ale jak zgodnie orzekli i jego autor i większość uczestników panelu, może on być tylko punktem wyjścia przygotowania szerszego opracowania zawierającego dane faktograficzne i liczby. Taki raport przygotowany przez kilku autorów nie powinien zawierać subiektywnych opinii ani wniosków. Te trzeba wypracować w procesie możliwie szerokiej dyskusji: twórców, wykonawców, choć w jazzie najczęściej jest to jedna osoba, promotorów, krytyków i opinii publicznej, jaką w tym przypadku tworzą słuchacze, miłośnicy jazzu. Bo, jak podkreślił Paweł Brodowski na samym początku panelu, nikt nie jest alfą i omegą tego środowiska......

Pełne sprawozdanie dostępne pod linkiem >>

Zapraszamy też do prześledzenia podsumowania z wszystkich paneli dyskusyjnych na stronie Konwencji >>

Dyskutowano m.in o tematach:
Muzyka polska w dobie ekspansji Internetu
Nowoczesny model instytucji muzycznej
Obecność muzyki polskiej w mediach
Kultura muzyczna w Polsce

polecane

newsletter

Strona JazzPRESS wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Polityka cookies i klauzula informacyjna RODO